Profesionist turizmi të avantures

Balkan Natural Adventure
15 ditë të mbetura

A doni të punoni më turistë ndërkombtarë që vizitojnë Kosovën dhe Ballkanin?

 

Bëhuni pjesë e Balkan Natural Adventure fillo një karierë në një sektoret më me prespektivë në  botë - turizëm. Balkan Natural Adventure ka hapur disa pozita për profesionistë me përvojë apo për ata që kanë dëshirë të fillojnë një karierë në sektorin e turizmit dhe të punojnë me më të mirë në vend.

Mundësi e punësimit me sigurim shëndetësorë, orar fleksibil jashtë sezonës së turizmit dhe mundësi për zhvillim.

Puna përfshinë komunikimin me shkrim në gjuhën anglze me truristë ndërkombëtar, punë në operacione si organizmi i transfereve, fjetjeve në hotele dhe koordimnimi me pjestarë të tjerë të ekipit. Ekipi i brendshëm i kompanisë mirret edhe me zhvillimin e kanaleve të komunikimit si mediet sociale, ueb faqja, si dhe komunikimi me bllogerë, gazetar apo influencerë.

Vendndodhja Pejë.

Kërkesat: Njohja e gjuhës angleze dhe gjuhës shqipe, motivimi për punë dhe gadishmëria që të kontriboni në punë ekipore me fleksibilitet. Shkollimi i lartë nuk është i domosdoshëm. Njohja e gjuhëve rajonale është përparësi.

Vend i përkryer për të filluar apo vazhduar karierën tuaj në qytetin e Pejes.

Ju do ti bashkoheni një ekipi në zyre të përbërë nga katër persona dhe të koordinoheni me pjesën e ekipt në terren që ndryshon nga 5 deri 15 persona.

Balkan Natural Adventure është punëdhënës që jepë mundësi të barabartë të gjithë aplikatëve.

Për aplikim na dergoni një rezyme. Letra motivuese do të jetë përparësi.


Na kontaktoni në info@bnadventure.com

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel