Project Leader/Deutsch

Detyrat: 

 • • Menaxhimi profesional dhe personal i këshilltarëve të klientëve, menaxhimi i drejtuesve të rinj me një madhësi ekipore prej përafërsisht 50 bashkëpunëtorësh, 
 • Përgjegjësia për mirëmbajtjen e llogarive të Klientëve/Kompanive/Projekteve, 
 • Zbatimi i projektit, hartimi i raporteve dhe menaxhimi i buxhetit, 
 • Kontrolli i projektit, kontrollimi i KPI në nivelin e projektit dhe të punonjësve, fillimin e veprimeve dhe raportimin te menaxhmenti i lartë, 
 • Përdorimi i teknikave të përshtatshme dhe verifikimi për të menaxhuar ndryshimet në fushëveprimin, orarin dhe koston e projektit, 
 • Drejtimi i fushatave individuale, përgjegjësia e shpërblimeve të punonjësve, 
 • Përgjegjësia për arritjen e performances, 
 • Detyra organizative, krijimi dhe analizimi i statistikave të projektit, 
 • Rishikimi dhe rregullimi i flukseve të punës, 
 • Përgatitja dhe mbajtja e takimeve dhe diskutimeve të stafit (për vendosjen e objektivave, intervistat e vlerësimit), 
 • Krijimi dhe mirëmbajtja e dokumentacionit të plotë të projektit. 
   

Profili juaj: 

 • Kualifikim i lartë profesional, 
 • Njohës i shkëlqyer i gjuhës gjermane në të folur dhe të shkruar 
 • Përvojë pune së paku 2 vite në udhëheqje të projekteve ose përvojë në pozitë të ngjajshme, 
 • Përvojë në kontrollin e proceseve operacionale ose në menaxhimin e projekteve, 
 • Shkathtësi të mira komunikuese dhe organizative, 
 • Përdorimi i shkëlqyer i aplikacioneve të MS Office dhe aplikacioneve tjera. 


Ne ofrojmë 

 • Stabilitet kontraktual në respektim të plotë të ligjit të punës, 
 • Pagë të lartë dhe të rregullt, 
 • Trajnime brenda dhe jashtë vendit, 
 • Sigurim shëndetësor, 
 • Ambient modern dhe të sigurt të punës, Për të aplikuar në këtë pozitë ju lutem ngarkoni një CV tuajën dhe plotësoni të dhënat përkatëse në këtë konkurs. 
Ju mirëpresim!

Shpallja ka skaduar