Promotere dhe Supervisor

Amc Marketing
E skaduar

AMC Marketing shpall konkurs për plotësimin e vendeve të punës:

1. Supervisor (8 Pozita)

2. Promotere ne markete (25 Pozita) (Pagesa ditore mbi mesataren e tregut)


Supervisor (Mbikqyrës tereni)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Analizon, mbikëqyr dhe drejton grupin e tij drejt targeteve të kompanisë (Shitjes dhe
 • Promocioneve).
 • Menaxhimi i promotereve gjatë aktivitetit të promocioneve.
 • Mban evidenca dhe përpilon raporte të ndryshme në lidhje me blerësit gjatë aktivitetit promocional.
 • Të informoj në mënyrë të vazhdueshme mbi zhvillimet dhe ecurinë e aktivitetit promocional.
 • Analizon prezencën e produkteve në treg (konkurrencën, çmimet, promocionet, marketingun etj)
 • Raportimi në baza ditore tek departamenti i marketingut dhe shitjes.  


Kualifikimet:

 • Kandidatët duhet të kene moshën mbi 20 vjeçare.
 • Të jetë person i shkathët, dhe i motivuar për punë.
 • Aftësi shumë të mira organizative dhe kordinuese.
 • Të ketë aftësi të shkelqyeshme komunikimi.
 • Të këtë patent shofer të kategorisë B.

 

Promotere

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Promocione me orare të ndryshme në bazë të aktiviteteve në të gjitha qytetet e Kosovës.
 • Prezantimi I produktit gjatë informimit me konsumatore
 • Të informojë konsumatorët rreth fushatës së promocionit.
 • Pjesëmarrja në promovime të produkteve.


Kualifikimet

 • Kandidatët duhet të kene moshën mbi 20 vjeçare.
 • Përvoje punë ne fushën e promocionit apo shitjes është përparësi.
 • Se paku shkolla e mesme.
 • Të jetë e afte të punoj me mbikëqyrje te vazhdueshme.
 • Komunikimi i mire me konsumatorë.
 • E afte të punoj në ekip dhe e pavarur.
 • Aftësi prezantimi

 

Kandidatët e interesuar të cilët aplikojnë për këto vende të punës, duhet që ti dërgojnë këto dokumente, përmes postës elektronike:

 •  CV-në si dhe dëshmitë e përgatitjes shkollorë të mesme apo universitare;
 •  Ne rast se nuk keni CV mund ta dergoni Emrin, Mbiemrin,Mosha, Vendbanimi, Numri i telefonit dhe nje foto.


Email: promotion@amc-ks.com

Facebook: AMCCorporation https://www.facebook.com/AMCcorporation1

Aplikimet e pa kompletuara nuk do të merren parasysh.

Konkursi mbetet i hapur deri më datën 27/01/2023, Ora 16:00h.

Shpallja ka skaduar