Punetor i Sigurimit

JAGUAR SECURITY
Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar

K O N K U R S

TITULLI: PUNETOR SIGURIMI
PËRSHKRIMI: Sigurimi fizik i objektit në pikë statike 
NR.REF: 07J-05-R/23

Në saje të rritjes së numrit të klientëve kompania jonë shpall konkurs për punësim të menjëhershëm, në qytetin:

REGJIONI PEJË - 10 POZITA


KUSHTET PËR KANDIDATËT:

Kushtet që kërkohen për vendin e punës:

  • Të ketë përvojë pune në sigurim,
  • Të mos kenë dosje e kriminale apo ndonjë rast ligjor në proces,
  • Të ketë aftësi për të punuar me ndërrime,
  • Të kenë gjendje të mirë fizike dhe shëndetësore,
  • Fleksibilitet, gatishmëri për punë nën presion të mundshëm,
  • Mosha 18 – 60 vjeç.


Personat të cilët kanë përvoj dhe janë të licensuar nga MPB kanë mundësi të fillojnë punën menjëherë.

Aplikoni vetëm online duke na dërguar E-MAIL, në faqen e Telegrafi.com ose në faqen tonë të Facebookut.

VËREJTJE:
Aplikantët duhet të bashkangjesin CV-të e tyre, fotografinë, licensën valide nga MPB dhe certifikatën e trajnimit themelor profesional (nëse i posedojnë).

Për më shumë informata na kontaktoni:

Tel: 046100150
E-mail: info@jaguarcom.al

Shpallja ka skaduar