Punëtor i sigurimit

JAGUAR SECURITY
9 ditë të mbetura

KONKURSET

JAGUAR SECURITY
Shoqëri me Përgjegjësi të Kufizuar

K O N K U R S

TITULLI: PUNËTOR SIGURIMI
PËRSHKRIMI: Sigurimi fizik i objektit në pikë statike dhe lëvizëse
NR.REF: 04-01-R/22

Në saje të rritjes së numrit të klientëve kompania jonë shpall konkurs për punësim të menjëhershëm, në qytetin:

 • PRIZREN – 35 POZITA
 • PRISHTINË - 15 POZITA
 • GJAKOVË - 5 POZITA
 • PEJË - 5 POZITA
 • MITROVICË - 5 POZITA
 • LIPJAN - 5 POZITA


KUSHTET PËR KANDIDATËT:

Kushtet që kërkohen për vendin e punës:

 • Të ketë përvojë pune në sigurim, minimum 1 vitë,
 • Të mos kenë dosje e kriminale apo ndonjë rast ligjor në proces,
 • Të ketë aftësi për të punuar me ndërrime,
 • Të kenë gjendje të mirë fizike dhe shëndetësore,
 • Fleksibilitet, gatishmëri për punë nën presion të mundshëm,
 • Mosha 20 – 60 vjeç.


Personat të cilët kanë përvoj dhe janë të licensuar nga MPB kanë mundësi të fillojnë punën menjëherë.

Aplikoni vetëm online duke na dërguar E-MAIL, në faqen e Telegrafi.com ose në faqen tonë të Facebookut.

VËREJTJE:
Aplikantët duhet të bashkangjesin CV-të e tyre, fotografinë, licensën valide nga MPB dhe certifikatën e trajnimit themelor profesional.

Për më shumë informata na kontaktoni:

Tel: 048100150
E-mail: info@jaguarcom.al

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel