Punëtor ndërtimi

TREGTIA SH.P.K, shpall konkurs pune për punëtor ndërtimi në punishte në projektin “KODRINA”.

Suvatim i brendshëm:

• Punëtorë për glet (15 Pozita)

Ndërtim i vrazhdë:

• Armirues (10 Pozita)
 

Vendi i punës do të jetë me kontratë 1 vjeçare me mundësi vazhdimi.

Kushtet e punës janë sipas standardeve më të larta, pagat, orët e punës dhe orët shtesë paguhen sipas ligjit në fuqi.
 

Të gjithë të interesuarit të lajmërohen në lagjen Kodrina, çdo ditë pune prej orës 8:00 deri ora 16:00 .

Numri kontaktues 045 901 992 dhe 038 601 028

 

Afati per paraqitje deri më datën: 23.02.2024

Shpallja ka skaduar