Punëtor në prodhimin e dyerve dhe dritareve

InterAlumin
E skaduar

InterAlumin SHPK kerkon punetor ne prodhimin dhe montimin e dyerve dhe dritareve.

Detyrat e percaktuara per kete pozite jane:

  • Përdorim i teknologjisë së avancuar për prodhim dhe operimi me makineri/pajisje të prodhimit.
  • Implementim i planeve arkitektonike-inxhinierisë së konstruksioneve të aluminit dhe PVC.
  • Mbajtjen e saktë dhe të rregullt të shënimeve dhe raporteve mbi punët e kryera dhe ato të planifikuara.
  • Pervoje pune me dyer dhe dritare nga alumini dhe plastika.

 

Shpallja ka skaduar