Punëtor për punë jashtë vendit

Mabco Constructions shpk
9 ditë të mbetura

KONKURS 

Për pranimin e 

- Punëtorëve për punë jashtë vendit KAZAKISTAN – Astana 

1) Për Pozitat : 

Inxhinier të Ndertimatirse
Inxhinier të Makinerise
Inxhinier të Hidroteknikes 
KUSHTET:

  1. Të kenë diplome universitare për profilin e cekur, 
  2. Të kenë dëshmi mbi përvojën e punës. 
  3. Të kenë moshën jo më e vjetër se 50-55 vjet

 

Të gjithë aplikuesit do të i nënshtrohen intervistimit.
Konkursi mbetet i hapur 15 dite nga dita e publikimit në mjetet e informimit.

 Kandidatët e interesuar , aplikacionet për konkurim i marrin në Zyret e " MABCO - CONSTRUCTIONS " shpk   Adresa:  Rr: Aziz Abrashi nr .140   zona  Industriale Prishtinë - Fushë Kosovë çdo ditë pune prej orës 08:00 - 16:00.


 

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel