Punëtorë - Depo

KAJMAK shpk
E skaduar

Punëtorë - Depo.

Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • I kryen punët në harmoni me procedurat e menaxhimit.
  • Kryen edhe punë tjera të cilat i kërkohen nga personat kompetent.

     

Kriteret dhe kushtet e nevojshme:

  • Të posedoj patentë shoferin valid në kategorinë B përparësi C1-C.
  • Të posedojë së paku shkollimin e mesëm.
  • Kandidati duhët të jetë në gjendje të punojë me orarë fleksibil të punës.


Konkursi mbetet i hapur 30 ditë nga data e shpalljes.

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV-n e tyre përmes e-mail adresës: b.njerzore@kajmakfood.com

Shpallja ka skaduar