Punëtore në Fabrikë

Intercoop Group SH.K.P
6 ditë të mbetura

KONKURS  PËR VENDE  TE REJA TË PUNËS

Kompania Intercoop Group sh.p.k Pejë shpallin konkurs për  vende të reja te punës per fabriken e Chipsit ne fshatin Sige komuna e Pejes.

5 Puntore për Fabriken e Chipsit

Kandidatët e interesuar për pozitën duhet t’i plotësojnë këto kushte:

- Përgaditja shkollore e mesme;
- Përvojë  punë te ngjajshme(e preferuar)
- Te ketë sjellje te mira me te punësuarit tjerë;

*Konkursi vlenë për gjinin femrore, nga Punëdhënsi janë të siguruara shujta ditore dhe udhëtimi.

Afati i konkurimit, zgjatë prej 22.06.2022 deri me 05.07.2022.

Të gjithë të interesuarit munde ti dorzojn aplikacionet ose CV se bashku me dokumetacionin personal ne zyren e Intercoop group sh.p.k, Pejë, prej ores 9:00-15:00. ose ne nr e tel 039 431 991 

Gjithashtu  mund të dërgoni CV në  email adresen: punesimi@intercoop-group.com

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel