Puntor brenda prodhimit

ONIX GROUP
E skaduar

KONKURS PUNE 

Kerkohet nje 1 (pozite) 

  • Për perpunim të mermerit brenda hapsirave prodhuese (Nuk ngarkohet me teren)
  • Te jete i kualifikuar ne lamine perkatese ose njohuri elementare
  • Pervoja e punes me perparsi
  • Mos te jete  i ndjekur nga organet
  • Çertifikata mjeksore obligative Pas fillimit te punes.

 

Te dhenat te dergohen ne email : onix.rks@gmail.com, tel: 044 500 997

Shpallja ka skaduar