Senior Architect

Modium L.L.C
E skaduar

Përvoja dhe Edukimi;

• Diplomë universitare në fushën e Arkitekturës; 
• 8 vite përvojë pune
• Trajnime profesional për përdorim të aplikacioneve të arkitekturës; 
• Trajnime specifike për përdorim të BIM; 
• Aftësi të mira të planfikimit të aktiviteteve; 
• Njohuri të avancuara të kuptuarit dhe shkruarit të gjuhës shqipe dhe angleze; 
• Njohuri të avancuara në përdorimin e teknologjisë së informacionit dhe pakove stan softuerike, me qëllim të organizimit të punës;

Aftësi të tjera;
• Aftesi profesionale për përdorim të aplikacioneve të arkitekturës si Archicad, Autocad, Sketchup, 3DS Max, V-Ray, Corona, Adobe Suite, MS Office;
• Aftësi të shkëlqyera të punës me njerëz;
• Aftësi të shkëlqyera të komunikimit dhe prezantimit të projekteve;
• Aftësi të mira për mbikqyrje të objekteve dhe për të punuar nën stres.

Shpallja ka skaduar