Senior, Junior and Inter Software Engineers

APPDEC
100 ditë të mbetura

Appdec shpallë konkurs pune për Inxhinier të Softuerit:

  1. Inxhinier/Zhvillues Softueri i Avancuar (Senior Software Developer/Engineer) - së paku 3 vite pervojë pune;
  2. Inxhinier/Zhvillues Softueri Fillestar (Junior Software Developer/Engineer) - së paku 1 vit pervojë pune;
  3. Inxhinier/Praktikant i Softueri (Intern Software Developer/Engineer) - njohuri të mira teorike dhe shkollore.

 

Kërkohet përvoje pune (njohuri të mira teorike) në:

  • teknologji të Microsoft, përkatësisht në .NET Core, ASP.NET Core MVC, ASP.NET Core Web API, MS SQL Server, Xamarin; 
  • apo në JAVA dhe Android Studio; 

 

Kandidatët e interesuar mund të aplikojnë në web faqen e kompanisë: appdec.com/apply

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel