FRIGO DELUXE Shpall konkurs për

  • 1X SERVISER

 

KËRKESAT dhe AFTËSITË:

  • Të ketë aftësi në zgjidhjen e problemeve
  • Të ketë patentë shofer, Kategoria B.
  • Miresjella me klientë dhe të kuptuarit e nevojave të tyre. dhënia e përgjigjeve profesionale në bazë të kerkesave.
  • Të ketë njohuri të gjuhës angleze e deshirueshme.
  • Të jetë i gatshëm për trajnime të reja nga Fabrikat gjegjëse.
  • Të ketë paraqitje profesionale.

 

Page Atraktive

Kandidatët e interesuar duhet të dërgojnë aplikacionin për punësim / CV në e-mail adresën: info@frigodeluxe.com

• Afati i fundit për aplikim është data: 10 Qershor 2023.

• Lokacioni: Cagllavice, Prishtine

Shpallja ka skaduar