Shitës Ambulantiv

  • Mban përgjegjësi për shitjen e mallit për të cilin punon në bazë të planit të caktuar nga udhëheqësi;
  • Bën përgatitje para daljes në teren, vendos qëllimet për secilën vizitë, dhe përcakton prioritet gjatë vizitave;
  • Bën prezentimin, dhe shitjen e produkteve në terenin përkatës, që i caktohet.
  • Mban evidenca financiare ditore për vlerat e mallit, dhe mallit të shitur ne terenin perkatës.
  • Raporton në baza ditore gjatë vizitave në terren;
  • Detyra dhe përgjegjësi tjera që  i caktohen nga mbikqyrësi.

 

Kualifikimet e kërkuara:

Kandidatët duhet të kenë të paktën të përfunduar shkollën e mesme, kualifikimi universitar është përparësi;

Aftësi të shkëlqyera të shitjes dhe negocimit;

Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe aftësi për të punuar në ekip;

Të jetë i gatshëm të punojë nën presion dhe me orar fleksibil.

CV-në dhe dëshmit për përvojën tuaj mund t’i dërgoni në këtë adresë: hr@odgroup-ks.com

Shpallja ka skaduar