Shites Ambulantiv

ACN - Shtëpia e Efiçiencës

Kompania ACN NTP, me seli ne Fushë Kosovë, e specializuar në shitje dhe instalim të paisjeve për klimatizim-ventilim dhe ndriçim, përfaqsues ekskluzivpër brendet MIDEA dhe V-TAC , kërkon:

Agjent I Shitjes

Shites Ambulantiv


Përgjegjësitë kryesore:

Te kete pervoj pune si Agjent Tregtar

Prezantimi dhe shitja e produkteve të kompanisë

Zbaton planin e parashikuar të shitjes

Analizon prezencën e produkteve në treg

Përcjell konkurrencën në treg

Prezanton risitë dhe qëndrimet e kompanisë

Te jetë I përgjegjshem në orar të punës

Raporton në baza ditore menaxhmentit të lartë

Të asistoj kolegët në punë ( showroom )

Të jetë në gjendje për të maksimizuar produktivitetin dhe efikasitetin si dhe arritjen e objektivave te caktuara të shitjes


Kualifikimet:

Të jetë pozitiv dhe I motivuar për punë,

Të ketë patentë shoferin kat. B

Njohuria e gjuhës Angleze apo Serbo-Kroate është perparësi,

Përvojë pune së paku një vit në shitje,

Aftësi të shkëlqyeshme komunikimi

Aftësi të shkëlqyera të shitjes dhe negocimit

Të jetë në gjendje të punojë në mënyrë të pavarur apo në grup

Të jetë fleksibil dhe t'u përgjigjet pozitivisht ndryshimeve

Mosha : 20 deri 35 vjet

Gatishmëri për punë nën kushte presioni dhe punë me orar fleksibilitet

Procedura e Aplikimit:

Kandidatët e interesuar mund të dërgojnë CV me Foto dhe dokumentet e tjera përcjellëse në e-mail adresën: gj@acn-ks.com, si dhete ceket pozita e aplikimit.

Në intervisë do të ftohen vetëm kandidatët të cilet plotesojn kushtet e zgjedhur nga Komisioni për pranim ,

Ju mirëpresim “ ACN “

Shpallja ka skaduar
adform-pixel