Shitës Ambulantiv

Fabrika për prodhimin e mishit "Agro Fresh-MIM" me seli në Mazgit, komuna e Obiliqit, shpallë konkurs pune:

 

Pozita: Shitës Ambulantiv (3 pozita)

Detyrat dhe përgjegjësitë:

 • Identifikimi i mundësive të reja të shitjes.
 • Grumbullimi i vazhdueshëm i informatave nga terreni dhe prezantimi i tyre tek Menaxheri i Shitjes.
 • Raportimi në baza ditore gjatë vizitave në terren.
 • Të kuptuarit dhe përmbushja e objektivave të caktuara nga ana e kompanisë.
 • Komunikimi i përditshëm me klientët për shitjen e produkteve.
 • Krijimi dhe mbajtja e marrëdhënieve efektive dhe të vazhdueshme me klientët aktual dhe ata potencial.

Edukimi dhe aftësitë tjera:

 • Eksperienca në Shitje (konsiderohet përparësi).
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese dhe negociuese.
 • Aftësi prezantuese.
 • Aftësi raportuese.
 • Fakulteti ekonomik përben avantazh.
 • Posedimi i Patent Shoferit, Kategoria B.

Si të aplikoni:

CV-të dhe dokumentet tjera përcjellëse për aplikim, dërgoni në emailin: agrofresh.shpk@gmail.com 

Në SUBJECT shënoni titullin e pozitës për të cilën aplikoni!

VËREJTJE: Vetëm kandidatët që plotësojnë kushtet e kërkuara do të përzgjidhen dhe do të ftohen për intervistim.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel