Shitës Komerciale (Treg modern)

Camel
17 ditë të mbetura

SHITËS KOMERCIALE (TREG MODERN)

 

Detyrat dhe përgjegjësitë:

● Përgjegjës për shitjen e mallit të programit për të cilin punon në bazë të planit të caktuar nga mbikëqyrësi (supervizori);

● Mbanë evidencë për vlerën e shitjës ditore dhe përcjelljën e targetit mujor;

● Bën përgatitjet para daljes në teren, i përmbahet planit ditor të vizitave në routa që i cakton mbikëqyrësi (supervizori);

● Obligimet që duhet ti përcjellë: 1.Prezantimin, 2.Shitjën, 3.Listim të artikujve, 4.Raportimin ditor te mbikëqyrësi (supervizori).

 

Kualifikimet e kërkuara:

● Përfundimin e Shkollës së Mesme;

● Aftësi të shkëlqyera komunikimi duke qene më bindës në prezantim;

● Të ketë aftësi të shkëlqyera në menaxhimin e kohës;

● Preferohet të ketë përvojë në këtë drejtim dhe menaxhimin e punës në presion;

● Patent shofer në kategorinë B.


Procesi i aplikimit:
Duke dërguar CV-në tuaj me foto në e-mail: info@camel-ks.com
apo duke sjellur fizikisht CV-në tuaj me aplikacion tek zyret e Camel në Vushtrri,

Rr. ArsimMuzaqi PN, afër parkut të qytetit. (afër marketit Interex).

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel