Shitës në Prizren - 6 pozita

AZTECH
E skaduar

Aztech Shpk është kompani lider me rrjetin më të madh të dyqaneve të shitjes me pakicë në lëmin e teknikës në tregun Kosovar. Momentalisht, kompania Aztech Shpk zhvillon aktivitetin e saj në 19 (nëntëmbëdhjetë) pika të shitjes në qytete të ndryshme të Kosovës si në: Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjakovë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan, Suharekë, Malishevë, Fushë Kosovë, Lipjan dhe Vushtrri. 
Aktualisht Aztech Shpk kërkon të rekrutojë shitës me orar të plotë; 
Shitës/e në Prizren 6 pozita 
Detyrat dhe përgjegjsitë: 
• Mirëpritja e konsumatorëve dhe ofrim i shërbimeve, 
• Këshillon klientët duke u ofruar atyre sqarime për produktet, 
• Ndihmon konsumatorët për të bërë zgjidhej duke ndërtuar raporte të besueshëm-duke ofruar sugjerime dhe opinione, 
• Në bashkëpunim me menaxher-in/en organizon punët dhe përkujdeset që dyqani të jetë në përputhshmëri me instruksionet e kompanisë, 
• Raporton vonesat në liferim të mallit dhe defektet e produkteve, 
• Sigurohet që çmimet e produkteve të jenë të vendosura dhe te azhurnuara, 
• Bën rregullimi dhe renditjen e produkteve sipas instruksioneve, 
• Monitoron dhe mirëmban dyqanin, 
• Dhe detyra tjera të përcaktuar nga punëdhënësi. 
Kualifikimet: 
• Preferohet të ketë të përfunduar së paku shkollimin e lartë, 
• Preferohet së paku 1 (një) vit përvojë pune në shitje, 
• Të jetë metodik dhe i/e organizuar, 
• Fleksibil dhe i/e shpejt në zgjidhjen e problemëve, 
• Njohuri shumë të mira në kompjuter dhe produkteve që shet kompania, 
• Preferohet leje e vozitjes (kategoria B), 
• Preferohet të jene me vendbanim afër pikave të shitjes, Aftësi të shkëlqyera komunikuese me klientët. 
Ne ofrojmë: 
• Orar fleksibil të punës, 
• Ambient dinamik të punës me fuqinë e kompanisë lider në tregun kosovar, 
• Mundësi reale të zhvillimit profesional, 
• Njohje të teknologjive sipas trendëve të zhvillimit, dhe 
• Pagë konkurruese. 
Të interesuarit duhet të plotësojnë aplikacionin online në webfaqen tonë duke klikuar tek seksioni i Burimeve Njerëzore: http://aztech-ks.com/electronics/burimetnjerezore/ 
Afati për aplikim deri me datë:21.08.2020. 
Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel