Shitës – Për zyrën qëndrore Prishtinë (2 pozita),

Profiti Group
E skaduar

Profiti Group është një kompani profesionale që ofron shitje dhe 
shërbime në fushën e teknologjisë dhe sistemeve të sigurisë. 

Duke qenë të pranishëm në treg kemi shtrirje të produkteve si: 

Camera Systems 
Intrusion Alarm Systems 
Fire Alarm Systems 
Smart Home & IoT 
Video Intercom Systems 
VoIP Systems 
PC & Electronics 
Hotel/Apartments Management Systems 
Access Control & Time Attendance 
Audio Systems 
Cloud Storage 

Shop Systems 
Energy Storage Solution 
Network 
Parking Systems 
Barriers & Accessories 

Në kuadër të zhvillimit të mëtutjeshëm, shpallim këto vende të lira 
pune:

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Pozita: Shitës – Për zyrën qëndrore Prishtinë (2 pozita),

Kualifikimet dhe aftësitë e përgjithshme që kërkohen nga kandidatët:

 

- Të ketë të kryer së paku shkollën e mesme - fakulteti konsiderohet

përparësi në fushën relevante;

- Përvojë e mjaftushme në fushën e shitjes;

- Çertifikim në shitje ose marketing do të ishte dobishme;

- Aftësi për të punuar i pavarur si dhe në punë ekipore në ambient

dinamik;

- Të ketë aftësi të mira komunikuese dhe organizative;

- Njohja e gjuhës angleze (shkrim, lexim) - është përparsi;

- Të posedoj patent shofer, kategori B;

Afati dhe forma e aplikimit:

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Afati i aplikimit është deri me daten 30.09.2022 . Kandidatët e interesuar

duhet të dërgojn CV-të dhe dokumentet e tjera qe deshmojnë kualifikimin dhe

përvojen e punës, vetëm përmes e-mail adresës:

info@profiti-ks.com

Shpallja ka skaduar
adform-pixel