Shitës/e

Supermarket
E skaduar

Lokacioni i vendit të punës: Baran (Peje)

Orari: 8 orë në ditë, me ndërrime

Detyrat dhe Përgjegjësitë:

 • Përshpejton klientët dhe përcakton se çfarë dëshirojnë apo ka nevojë çdo klient;
 • Rekomandon mallin bazuar në nevojat dhe për nevojat e klientëve;
 • Shpjegon përdorimin dhe përftimin e mallrave tek konsumatorët;
 • Përgjigjet pyetjeve të klientëve;
 • Tregon se si funksionojnë artikujt, nëse kërkohet;
 • Duhet të dijë për shitjet dhe promovimet aktuale, politikat për pagesat, shkëmbimet dhe praktikat e sigurisë;
 • Mirëmban vendin e punës dhe artikujt të cilët janë ekspozuar në rafte;
 • Bënë raporte për punën gjatë orarit të punës;
 • Punë ne arkë;
 • Raporton tek mbikqyrësi.
   

Kërkesat:

 • Diplomë e Shkollës së Mesme
 • Përvojë paraprake pune në shërbim ndaj konsmatorëve dhe shitje me pakicë
 • Shkathësi të shkëqlyera komunikuese dhe punes në ekipë
 • Fleksibilitetnë orar dhe gadishmëri efektive për punë

 

Ju përfitoni:

 • Saktësi në pagë
 • Komunikim profesional


 

Informata shtesë dhe aplikim mund te bëhët ne nr. e telefonit: 044 374388

Shpallja ka skaduar
adform-pixel