Shitës/e në Pejë

AZTECH
E skaduar

Aztech Shpk është kompani lider me rrjetin më të madh të dyqaneve të shitjes me pakicë në lëmin e teknikës në tregun Kosovar. Momentalisht, kompania Aztech Shpk zhvillon aktivitetin e saj në 19 (nëntëmbëdhjetë) pika të shitjes në qytete të ndryshme të Kosovës si në: Prishtinë, Prizren, Pejë, Gjakovë, Mitrovicë, Ferizaj, Gjilan, Suharekë, Malishevë, Fushë Kosovë, Lipjan dhe Vushtrri. 
Aktualisht Aztech Shpk kërkon të rekrutojë shitës me orar të plotë; 

 • Shitës/e në Pejë 
   

Detyrat dhe përgjegjsitë: 

 • Mirëpritja e konsumatorëve dhe ofrim i shërbimeve, 
 • Këshillon klientët duke u ofruar atyre sqarime për produktet, 
 • Ndihmon konsumatorët për të bërë zgjidhej duke ndërtuar raporte të besueshëm-duke ofruar sugjerime dhe opinione, 
 • Në bashkëpunim me menaxher-in/en organizon punët dhe përkujdeset që dyqani të jetë në përputhshmëri me instruksionet e kompanisë, 
 • Raporton vonesat në liferim të mallit dhe defektet e produkteve, 
 • Sigurohet që çmimet e produkteve të jenë të vendosura dhe te azhurnuara, 
 • Bën rregullimi dhe renditjen e produkteve sipas instruksioneve, 
 • Monitoron dhe mirëmban dyqanin, 
 • Dhe detyra tjera të përcaktuar nga punëdhënësi. Kualifikimet: 

 • Preferohet të ketë të përfunduar së paku shkollimin e lartë, 
 • Preferohet së paku 1 (një) vit përvojë pune në shitje, 
 • Të jetë metodik dhe i/e organizuar, 
 • Fleksibil dhe i/e shpejt në zgjidhjen e problemëve, 
 • Njohuri shumë të mira në kompjuter dhe produkteve që shet kompania, 
 • Preferohet leje e vozitjes (kategoria B), 
 • Preferohet të jene me vendbanim afër pikave të shitjes, Aftësi të shkëlqyera komunikuese me klientët. 

   

Ne ofrojmë: 

 • Orar fleksibil të punës, 
 • Ambient dinamik të punës me fuqinë e kompanisë lider në tregun kosovar, 
 • Mundësi reale të zhvillimit profesional, 
 • Njohje të teknologjive sipas trendëve të zhvillimit, dhe 
 • Pagë konkurruese. 


   

Të interesuarit duhet të plotësojnë aplikacionin online në webfaqen tonë duke klikuar tek seksioni i Burimeve Njerëzore: http://aztech-ks.com/electronics/burimetnjerezore/ 
Afati për aplikim deri me datë:03.08.2020. 
Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve Njerëzore.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel