Shofer

Log Group L.L.C
17 ditë të mbetura

Kualifikimet, shkathtësitë, dhe aftësitë :

Patent shofer B

Etikë në punë,

Integritet të lartë pune dhe duhet të jetë në gjendje të punojë nën presion. 

Komunikues;

I vetorganizuar.

 

Të gjithë të interesuarit të dërgojnë Cv-it e tyre në emailin: info@log-ks.com

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel