Shofer

M.E. Display
E skaduar

M.E. Display është një kompani e specializuar në shitjen e lëndëve të para dhe pajisjeve në industrinë e shtypit, si dhe furnizimin me materiale për reklamim përmes përfaqësive të brendeve të njohura botërore..

Për nevojat e pikës shitëse në Prizren, kompania M.E Display shpall konkurs për poziten si në vijim: 

POZITA: Shofer 

Përgjegjësitë:

 • Transporti i dërgesave dhe shkarkimi i mallrave në vendin e dakorduar me blerësit sipas route planit,
 • Pranim dorëzimi i faturave dhe dokumentacionit përcjellës gjatë ngarkimit dhe pas shkarkimit të mallit,
 • Dergesa e produkteve në baza ditore, në përputhje me procedurat e përcaktuara nga kompania,
 • Plotësimi ditor i regjistrit mbi përdorimin e automjetit transportues zyrtar dhe gjendjes së përgjithshme,
 • Zbatimi i mënyrës së punës me blerësit sipas rregullave të përcaktuara nga kompania,
 • Mbikqyrja e mjeteve të besuara të punës si dhe arritja e rezultateve të përcaktuara nga kompania,
 • Mirëmbatja e pastërtisë dhe kujdesi për automjetin transportues zyrtar si dhe mospërdorimi i ushqimit, pijeve dhe duhanit brenda automjetit transportues zyrtar,
 • Raportimi i shkaktimit të dëmeve gjatë përdorimit të automjetit transportues zyrtar,
 • Kthimi i obligueshëm në bazë i automjetit transportues zyrtar pas përfundimit të orarit.


Aftësitë dhe kualifikimet:

 • Te ketë te kryer shkollimin e mesëm;
 • Te ketë pervoje pune se paku dy vjet ne transport te mallrave;
 • Njohja e terenit dhe gaditshmëria për të punuar në teren;
 • Njohje e asortimanit të produkteve;
 • Aftësi të fuqishme organizative dhe vëmendje ndaj detajeve;
 • Pavarësi në punë dhe vetiniciativë ;
 • Patent Shoferi valid (kategoria B).

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cakura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV në email adresën apliko@medisplay.eu

Shpallja ka skaduar