Shofer

RADIO TAXI GETI shpall konkurs për vende të lira pune në pozitën e vozitësit.

Të drejtë aplikimi kanë të gjithë shtetasit e Republikës së Kosovës.

KRITERET QË DUHET TË PLOTËSOJNË KANDIDATËT E INTERESUAR:

  • Të posedojnë patentë shofer 
  • Të jenë të kujdesshëm dhe korrekt në raport me klientët.
  • Të jenë korrekt dhe të sjellshëm në vendin e tyre të punës dhe në raport me kolegët.
  • Të jenë të kujdesshëm rreth higjienës peronale.
  • Të jenë të kujdesshëm rreth higjienës brenda veturës.
  • Të kenë kujdes të shtuar rreth mjetit të tyre të punës (veturës).
     

Mosha e preferuar e kandidatëve të interesuar 18-60 vjeç.
 

KONTAKTI:
Tel: 045 661 667
E-mail: radiotaxigeti@gmail.com

Shpallja ka skaduar