Shofer Kamioni

                                                          KONKURS PËR VENDE TË LIRA TË PUNËS

 

Truck Trans  L.L.C me seli në Prishtine, shpall konkurs për vende të lira të punës, në këtë pozitë:

Shofer kamioni  -  Pozita të lira. (për vozitje  të kamionave , Scania , Man, Iveco , Volvo , Actros )  

Kriteret e kërkuar:

  • Përvoja e punes
  • Aftësi të mira komunikuese.
  • Bashkpunues ( I pershtatshem per pune grupore)
  • Fileksibil ne kryerjën e punëve.
  • Patentë shofer .KATEGORIA ,,E”

Kandidatët, gjithashtu duhet të bashkangjesin dhe keto dokumente:

  • CV dhe dokumente të tjera mbështetëse mbi kualifikimin profesional.
  • Dokument identiteti.
  • Dokumentin që vërteton punën dhe detyren dhe referenca te kryer më parë (librezë pune, vërtetim nga punëdhënësi).Jo e domosdodhme

Të gjithë të interesuarit duhet të dërgojnë CV me Fotografi, aplikacionet pranohen vetëm në emailtrucktrans.service@gmail.com
 

Kandidatet te cilet nuk kane mundesi me dergu CV ne email mund te kontaktojne ne numer telefoni    044123500 , cdo dite pune nga ora 8-30 deri 17-00

Kandidatët e përzgjedhur ftohen në intervistë.

Shpallja ka skaduar