Shofer per poste te shpejte

Posta e Shpejtë po kërkon shofer të aftë për të transportuar në mënyrë efektive pakot e  klientëve të saj. Shoferi do të punojë në mënyrë të pavarur dhe do të jetë përgjegjës për mirëmbajtjen dhe sigurinë e mjetit të transportit.

Detyrat kryesore:

 • Transporti i pakove në adresat e klientëve në kohë dhe në mënyrë efektive
 • Mirëmbajtja dhe pastrimi i mjetit të transportit
 • Raportimi i çdo problemi teknik që haset gjatë transportit
 • Zbatimin e procedurave të sigurisë në transportin e pakove.
 • Bashkëpunimi me personelin tjetër të Postës së Shpejtë për të siguruar një shërbim cilësor ndaj klientëve


Kualifikimet dhe aftësitë e kërkuara:

 • Licenca e drejtimit kategorisë B
 • Njohuri të mira të rregullave të qarkullimit rrugor dhe të procedurave të sigurisë së transportit
 • Aftësi të mira komunikuese dhe të menaxhimit të kohës
 • Aftësi për të punuar në mënyrë të pavarur dhe nën presion
 • Njohuri të mira të gjuhës shqipe, dhe një gjuhë të huaj do të ishte e mirëpritur
 • Të jetë banor i Kosovës.

 

Çfarë ju ofrohet:

 • Pagë konkurruese 
 • Një atmosferë pune e hapur dhe miqësore, më një ekip të motivuar dhe dinamik.
 • Përdorim i teknologjive më bashkëkohore dhe rrjet profesional ndërkombëtarë.

 

Të interesuarit të dërgojnë CV-në për punësim përmes email-it:

postaeshpejtee@gmail.com  apo të kontaktojnë në numrin e telefonit: +383 45101097

Vetëm kandidatët të cilët plotësojnë të gjitha kërkesat do të ftohen në intervistë.

Shpallja ka skaduar