Sigurim i objektit

Mjeshtri L.L.C. shpall konkurs pune për Sigurim të objektit (objekte banimi) në Prishtinë

Të interesuarit për punë mund të lajmrohen më së largu deri me datë 31.01.2023 në 049/044/045 75 75 75

 

Shpallja ka skaduar