Social Media Assistant

Ltb Jeans Kosova
7 ditë të mbetura

Detyrat dhe përgjegjësitë:  

Menaxhon të gjithë procesin e kampanjave të kompanisë duke përfshirë promovimet 

Rregullisht propozon zgjidhje për të siguruar shikueshmëri më të mirë, arritje dhe ndërveprim  dhe angazhim me klientët 

Menaxhon rrjetet sociale të kompanisë 

Planifikon, organizon dhe menaxhon eventet e kompanisë Përgadit broshura, fletushka, reklama, radio reklama etj.

Kryen ndonjë ose të gjitha detyrat e tjera te caktuara nga menaxheri brenda fushës së përgjegjësisë.  

Kriteret:

Aftësi për të përdorur programet Photoshop dhe Illustrator (e domosdoshme) 

Njohuri për të punuar me wordpress, google ads. 

Të ketë aftësi krijuese dhe të japë ide produktive për zhvillimin e faqeve në Facebook dhe Instagram 

Të jetë kreativ dhe të zotërojë aftësi shumë të mira komunikimi të gjuhës së shkruar 

Të jetë korrekt dhe bashkëpunues 

Të jetë fleksibël në orar 

Aftësi të përshtatet shpejt me procedurat dhe situatat e reja 

Të flasë rrjedhshëm në gjuhën shqipe dhe angleze.

 

Lokacioni: Preoc, rrugës për lagjen Marigona

 

Të interesuarit të dërgojnë CV në: pune@ltb-ks.com

 

Ju lutemi që në subject të shkruani pozitën për të cilën aplikoni

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel