Software Engineer (Java/Angular)

Celonis
E skaduar

Bëhuni pjesë e Celonis si Software Engineer (Java/Angular)


Kualifikimi i nevojshëm:

• Diplomë universitare në fushën e shkencave kompjuterike apo kualifikim ekuivalent
• Së paku 2 vjet përvojë në Full Stack Development
• Njohuri në ndërtimin e produkteve komplekse në Java 8 (idealisht edhe në Spring) dhe Javascript (idealisht edhe në Angular 7)
• Përvojë me databaza relacionare (p.sh. PostgreSQL)
• Përvojë në zhvillimin e web-serviseve RESTful
• Përvojë me praktikat e zhvillimit Agile (p.sh. SCRUM, unit testing, continuous integration etc)
• Përvojë me shërbimet cloud moderne si AWS apo Azure (ka përparësi)
• Përvojë pune me Docker, Kubernetes apo platformën Cloud të Google (ka përparësi)
• Njohuri të mira të gjuhës angleze


Përgjegjësitë:

• Ndërtimi, dizajni dhe implementimi i features të reja në software
• Implementimi i metodave të dobishme të API
• Angazhimi në zhvillim të backend-it me Java 8
• Angazhimi në zhvillim me Spring (MVC) dhe Spring Boot
• Angazhimi në zhvillim të Frontend-it me Angular, Typescript, HTML5 dhe CSS
• Krijimi i vizualizimeve inovative të të dhënave në fushën e Analizës së Procesit
• Ju si pjesë e ekipit do ta keni mundësinë të punoni edhe në teknologjitë të zhvilluara in-house, të cilat përdoren prej shumë ekipeve të aplikacioneve të ndryshme


Si të aplikoni?

• Duke u bazuar në përgjegjësitë dhe kualifikimet e paraqitura, ju lutem dërgojeni CV në adresën prishtina@celonis.com. Subjekti i e-mailit duhet të jetë: Aplikim për pozitën Software Engineer.

• Shpallje të ngjajshme do të hapen edhe gjatë javëve në vijim, ju lutem përcillni portalet e punës apo faqen tonë në Facebook.

• Për më shumë informata ju lutem na kontaktoni në +383 49 108 103.


Pse është Celonis vendi më atraktiv për punësim:

• Produkti jonë kryesorë është Intelligent Business Cloud që paraqet veglën më të fuqishme në botë për analizimin, përpunimin dhe transformimin e të gjitha proceseve biznesore të mbështetura nga IT.

• Ne jemi një kompani e udhëhequr nga teknologjia dhe si e tillë kemi zhvilluar databazën in-memory në C++ për analize të proceseve, framework në Java si dhe librari për komponente në Angular - të gjitha in-house.

• Kultura e kompanisë tonë përfshinë një staf mendjehapur, pajisje high-end për punë, pije dhe snacks në zyre, të premte argëtuese, organizime jashtë zyres, onboarding në Munich dhe një zyre inovative që përmban këndin e argëtimit, zërimin e avansuar, ventilimin e ajrit dhe gjelbrimin e brendshëm.

• Kompenzime të larta, employee stock options program dhe sigurim shëndetësor privat.

• Për ne është shumë me rëndësi që stafi jonë të ndihet i plotësuar në punë si dhe ta arrijë potencialin maksimal. Prandaj i kushtojmë shumë rëndësi programit tonë path to excellence i cili synon ti avancoj punonjësit në rank më të lartë duke synuar ekselencën.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel