Specialist i Mikrobiologjisë , Specialist i Patologjisë, Biolog, Teknik laboratori

Bipharm
1 ditë të mbetura

Operatori farmaceutik me shumicë Bipharm, me seli në Prishtinë, në bashkëpunim me laboratorin gjenetik “Alea Genetic Center” i cili do të fillojë veprimtarinë edhe në Kosovë, shpallë konkurs për:
 

                      1. Specialist i Mikrobiologjisë 
                      2. Specialist i Patologjisë 
                      3. Biolog ( 2 pozita ) 
                      4. Teknik laboratori ( 4 pozita )   

Përgjegjësitë për pozitën 1: 

 • Të mbajë shënime të të dhënave saktë dhe në vazhdimësi
 • Të analizojë të dhënat sipas metodave testuese dhe udhëzimeve të punës
 • Të përgatisë mostrat, mbjellë kulturat
 • Përgjegjësi të tjera mikrobiologjike sipas nevojave gjatë punës

 

Përgjegjësitë për pozitën 2: 

 • Të egzaminojë mostrat mikroskopike
 • Të identifikojë dhe diagnostikojë patologjitë dhe abnormalitetet
 • Të interpretojë rezultatet dhe të gjeturat
 • Përgjegjësi të tjera të patologut sipas nevojave gjatë punës

 

Përgjegjësitë për pozitën 3:

 • Të merret me hulumtime
 • Të mbledhë mostra 
 • Të performojë teste dhe eksperimente
 • Të interpretojë rezultatet dhe të gjeturat
 • Përgjegjësi të tjera të biologut sipas nevojave gjatë punës

 

Përgjegjësitë për pozitën 4:

 • Të merr mostra të gjakut, qelizave dhe materialeve të tjera nga pacientët
 • Të punojë, mirëmbajë, testojë sterilitetin e pajisjeve laboratorike
 • Përgjegjësi të tjera të teknikut të laboratorit sipas nevojave gjatë punës
   

 

Kriteret: 

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte: 

 • Diplomë të fushave gjegjëse
 • Aftësi të mira komunikimi, planifikimi dhe organizimi
 • Njohuri të mira të MS Office 
 • Njohuri të gjuhës Angleze ( e domosdoshme për pozitën 2)

 

Nëse mendoni se keni aftësi përkatëse, ju lutem dërgoni CV tuaj me përshkrimin Konkurs Alea Genetic Center deri më datë 15.08.2022 në email adresën: bipharm_ks@yahoo.com

Vetëm personat të cilët i plotësojnë kriteret e lartëcekura do të merren parasysh dhe do të njoftohen për intervistë.

 

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel