Specialist/e i/e Shitjes

 

SHEGA TRANS KOSOVA SH.P.K. pjese e kompanise SHEGA TRANS SH.A. - kompani lider ne fushen e transportit te mallrave nderkombetar dhe me eskperience shume vjecare, shpall konkurs pune per dy pozita:

Pozita: Specialist/e i/e Shitjes (Sales Department) 

Vendi i punes: Prishtine

Fusha e veprimit te pozites se punes:

Organizimi me perpikmeri dhe korrektesi i transportit te mallrave nga vendi i origjines deri ne destinacionin e kerkuar nga klienti sipas kerkesave specifike te klientit dhe ne perputhje me procedurat operacionale te kompanise.
Specialisti i shitjes analizon dhe perpilon strategjine e organizimit te transportit ne menyren me eficiente te mundshme dhe shitjes se sherbimeve ne perputhje me kerkesat e klientit dhe objektivat e kompanise.

Detyrat dhe pergjegjesite:

 • Saktesia ne marrjen e informacioneve te domsdoshme nga kerkesat e klienteve dhe perpunimi i te dhenave per organizimin e transportit te ngarkesave ne kohen e duhur.
 • Informon klientet aktual dhe potencial ne lidhje me sherbimet dhe ofertat.
 • Identifikimi i furnitoreve /partnereve qe do organizojne transportet perkatese dhe percjellja e informacionit te sakte tek ata per rezervimin e mjeteve.
 • Vizita periodike tek klientet aktual dhe te klientet potencialisht te ri.
 • Pergatit analiza të tregut, te konkurrences, te çmimeve dhe ia prezanton ato kompanise.
 • Mban te informuar palet e interesuara per statusin e mallit ne transport.
 • Evidenton dhe zgjidh ne kohe problemet qe mund te dalin gjate procedures standarte te transportit.
 • Koordinon me agjensite doganore ne import dhe export per pergatitjen ne kohe te procedurave doganore dhe sigurimin e dokumentacionit perkates.
 • Komunikim dhe koordinim shume i mire per perfundimin zinxhir te proceseve te punes nga ofertimi deri ne faturimin e sherbimit ndaj klientit.
 • Pergatitjen e raporteve periodike mbi rezultatet e arritura dhe percaktimi objektivave per te ardhmen.
   

Kriteret dhe kushtet e pranimit:

 • Shkollimi universitar, preferohen drejtimet Ekonomik, Dogane dhe Shpedicion dhe te ngjajshme.
 • Kandidatet preferohet te kene pervoje pune ne kompani transporti por jo e domosdoshme.
 • Aftesi te mira analitike dhe te komunikimit.
 • Te kete njohuri te gjuhes angleze.
 • Te jete i/e paisur me patent shofer.
 • Fleksibil dhe i gatshem të punoje nen presion.
 • Njohuri te mira ne aplikacionet e MS office (Word, Excel, Outlook).
   

Forma e Aplikimit:

 • - CV-ne tuaj e dergoni ne versionin PDF ne email adresen: agashi@shegatrans-ks.com
 • - Afati i fundit per aplikim: 20.09.2023
 • - Vetem kandidatet e perzgjedhur në listen e ngushte do te kontaktohen per interviste.

 

SUKSESE…!

Shpallja ka skaduar