Specialist/e për Marrëdhënie me Publikun

Titulli i pozitës: Specialist/e për Marrëdhënie me Publikun

Vendndodhja: Prishtinë, Full-time (me orar të plotë)

Kompania: DUKAGJINI SH.P. K – Shtëpia botuese “Dukagjini”

Rreth nesh: Dukagjini është një shtëpi botuese lider e dedikuar për të ofruar tekste shkollore dhe vepra letrare me cilësi të lartë për lexuesit shqiptarë në mbarë botën. Me një portofol të larmishëm materialesh artistike, non-fiction dhe edukative, ne përpiqemi të angazhojmë, frymëzojmë dhe edukojmë lexuesit e të gjitha moshave.

 

Përshkrimi i punës:

Ne po kërkojmë një Specialist dinamik dhe me përvojë të Marrëdhënieve me Publikun për t'iu bashkuar ekipit tonë dhe për të ndihmuar në ngritjen e prezencës së shtëpisë botuese “Dukagjini” dhe promovimin e publikimeve tona te publiku. Kandidati duhet të ketë pasion për letërsinë, aftësi të shkëlqyera komunikimi dhe një histori të dëshmuar të krijimit të fushatave bindëse PR.

 

Përgjegjësitë:

 • Zhvillon dhe zbaton fushata strategjike PR për të promovuar autorët, librat dhe identitetin e shtëpisë botuese.
 • Kultivon dhe mban marrëdhënie të forta me kontaktet e medias dhe aktorët e tjerë kryesorë në komunitetin letrar dhe kulturor.
 • Shkruan njoftime për shtyp, postime mediatike dhe materiale të tjera PR për të komunikuar në mënyrë efektive mesazhet dhe njoftimet kryesore të shtëpsië botuese.
 • Organizon dhe koordinon ngjarjet promovuese dhe aktivitetet e tjera për të gjeneruar audiencë dhe për të nxitur shitjet e librave.
 • Monitoron mbulimin mediatik dhe tendencat e mediave sociale, dhe ofron raporte dhe analiza të rregullta për palët e brendshme të interesit.
 • Bashkëpunon me ekipet e marketingut, të shitjes dhe redaksinë.
 • I përgjigjet pyetjeve të medias (sociale dhe televizive) dhe menaxhon komunikimet.
 • Qëndron i/e përditësuar mbi tendencat e industrisë dhe praktikat më të mira në PR dhe publikim.

 

Kualifikimet:

 • Diplomë Bachelor në Komunikim, Marrëdhënie me Publikun, Marketing ose fusha të ngjashme.
 • Përvojë e dëshmuar në PR.
 • Përvoja në industrinë e botimeve është përparësi.
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe verbal.
 • Aftësi të forta ndërpersonale dhe aftësi për të ndërtuar marrëdhënie me kontaktet e medias dhe ndikuesit.
 • Mendimtar kreativ me aftësi për të zhvilluar strategji inovative PR.
 • Shumë i/e organizuar me aftësinë për të menaxhuar projekte dhe afatet e caktuara.
 • Aftësia në monitorimin e mediave dhe mjetet e analizës së PR është një përparësi.

 

Përfitimet:

 • Pagesë kompetitive.
 • Mundësi për të punuar me autorë të njohur dhe për të kontribuar në komunitetin letrar dhe kulturor në Kosovë, Shqipëri, Maqedoni dhe Diasporë.
 • Mundësi zhvillimi profesional.

 

Si të aplikoni:

- Ju lutemi dorëzoni CV-në tuaj dhe letrën e motivimit në info@dukagjinipublishing.com

- Në letrën tuaj motivuese, ju lutemi përfshini pse jeni të pasionuar pas letërsisë dhe pse jeni kandidati i duhur për këtë rol.

Shpallja ka skaduar