Specialist/e të Shitjes dhe Zhvillimit të biznesit për Transfere të Parasë

IBAS
E skaduar

IBAS sh.a. është duke zgjeruar transferet e parasë edhe me shërbimin SEPA. Kjo nënkupton se transferet e parasë nga shtetet e zonës ekonomike evropiane në Kosovë dhe anasjelltas për klientët e IBAS do të kryhen brenda disa sekondave. Për ta zhvilluar dhe menaxhuar këtë veprimtari IBAS sh.a. shpallë konkurs për:

SPECIALIST/E PËR SHITJE DHE ZHVILLIM BIZNESI PËR TRANSFERE TË PARASË        

Detyrat dhe përgjegjegjësitë kryesore:

 • Identifikimi i mundësive të reja të biznesit;
 • Ndërtimi i marrëdhënieve me klientët;
 • Zhvillimi i strategjisë së shitjes dhe zhvillimit të biznesit;
 • Implementimi në praktikë i strategjisë dhe planit të veprimit;
 • Mbledhja dhe raportimi i të dhënave;
 • Zgjerimi, trajnimi dhe mentorimi i stafit të shitjes;
 • Të tjera, të natyrës së funksionit që mban.


Kriteret e përzgjedhjes:

 • Mbi tre vjet përvojë pune në shitje
 • Kualifikim shkollor, Bachelor në fushat që mbulojnë poziten;
 • Aftësi të buta dhe analitike;
 • Njohje e gjuhës angleze ose gjuhes gjermane.


Aplikimi bëhet duhet dërguar CV dhe një letër motivuese (jo standarde) se pse duhet të iu punësojmë në pozitën për të cilen aplikoni në info@ibas.world para datës 25 janar 2023.

Shpallja ka skaduar