Stjuard / Stjuardesë

SouthEast Airlines d.o.o.
20 ditë të mbetura

Konkurs për Anëtar të Ekiupazhit

 

SouthEast Airlines shpall konkurs për plotësimin e vendeve të punës:

 

Stjuard/Stjuardese:

SouthEast Airlines fton të dërgoni aplikacionet tuaja në bazë të kritereve dhe kualifikimeve si vijojnë më poshtë:

 

Kualifikimet:

 • Mashkull/Femër, mosha 20 -30 vjeç
 • Gjatësia minimale: 1.65 – 1.88 cm
 • Arsimimi minimal, diplomë e shkolles së mesme
 • Të zotërojë rrjedhshëm në shkrim e lexim gjuhen angleze dhe shqipe
 • Eksperienca e ngjajshme ka përparsi
 • Të jetë i përgjegjshëm dhe fleksibil
 • Të jetëi gatshëm të zgjidh problemetdhe të merrvendime të shpejta në të mirë të ekipit dhe udhëtarëve
 • Eksperience në sherbimin ndaj klientit
 • Të kenë aftësi të shkëlqyera komunikative
 • Të kenë pasaportë të vlefshme
 • Bazë në Prishtinë

 

CV-të me foto të plotë i dergoni në

 

Emai: recruitment@southeast.aero deri me 17 qershor 2021

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel