Team Lead Support Engineer

Celonis
E skaduar

Bëhuni pjesë e Celonis si Support Team Lead

 

Kualifikimi i preferueshëm:

 • Diplomë universitare në fushën e shkencave kompjuterike, IT, inxhinieri, menaxhim, biznes, apo në ndonjë fushë ekuivalente ose 4 vite përvojë pune
 • Së paku 2 vite përvojë pune në udhëheqje dhe zhvillim të ekipeve të Costumer Support në një ambient global
 • Fokus dhe shërbim cilësor ndaj klientit, aftësi të mira komunikuese dhe ndërpersonale
 • Aftësi për të vendosur dhe komunikuar qëllime individuale dhe për të komunikuar strategjitë, taktikat dhe sjelljet e nevojshme për të arritur këto qëllime
 • Fleksibilitet dhe aftësi të dëshmuar për t’u adaptuar në situata të paqarta dhe të ndryshueshme
 • Aftësi për të menaxhuar situata me presion të lartë 
 • Aftësi të shkëlqyeshme analitike dhe logjike
 • Përvojë të drejtëpërdrejtë në administrimin e sistemeve Windows ose Linux/Unix
 • Njohuri në SAML, SSO, LDAP, JKS
 • Përvojë të drejtëpërdrejtë në një gjuhë programuese: Java ose Python
 • Përvoja në sistemin e databazave (Oracle, MS SQL Server, MySql) shihet si përparësi
 • Certifikatë në ITIL Foundation (do të ishte përparësi)

 

Përgjegjësitë:

 • Menaxhon dhe udhëheq një ekip të 24/7 1st Level Support Engineers, me fokus në performancën e ekipit dhe kënaqshmëri të klientit. 
 • Ndërton një ambient në të cilin Support Engineers performojnë më së miri, duke u siguruar që ekipi ndërton fokusin ndaj klientit, aftësitë bashkëpunuese, ekpertizën teknike, aftësitë e shkëqyeshme komunikuese dhe ndërpersonale që nevojitet për t’u shërbyer klientëve tanë në nivel global.
 • Administron diskutimet mbi vlerësimin e punëtorëve, ofron tajnime, ndan feedback në mënyre të rregullt dhe ndërton partneritet me punëtor mbi zhvillimin e karrierës duke aplikuar vlerat e Celonis
 • Menaxhon të gjitha aspektet e mbështetjes ndaj klientëve, duke përfshirë operimet ditore dhe takimet; adreson feedback-un e klientëve dhe kontribuon në krijimin dhe përmirësimin e proceseve mbështetëse
 • Kultivon një partneritet të fuqishëm ndërmjet ekipeve të ndryshme të Celonis Support dhe akterëve në rajone të ndryshme 
 • Zhvillon partneritet me kolegët rajonal dhe global të Celonis për të siguruar konsistencë në proceset globale dhe kordinim të resurseve
 • Orari i punës: me ndrrime 24/7

 

Si të aplikoni?

Ju lutemi hyni në faqen në vijim dhe plotesoni informatat e kerkuara dhe bashkangjitni CV-në tuaj: https://www.celonis.com/careers/jobs/locations/pristina-kosovo?id=4176000003

Për më shumë informata ju lutem na kontaktoni në +383 49 108 103.

 

Pse është Celonis vendi më atraktiv për punësim?

 • Produkti jonë kryesorë është Intelligent Business Cloud që paraqet veglën më të fuqishme në botë për analizimin, përpunimin dhe transformimin e të gjitha proceseve biznesore të mbështetura nga IT.
 • Ne jemi një kompani e udhëhequr nga teknologjia dhe si e tillë kemi zhvilluar databazën in-memory në C++ për analize të proceseve, framework në Java si dhe librari për komponente në Angular - të gjitha in-house.
 • Kultura e kompanisë tonë përfshinë një staf mendjehapur, pajisje high-end për punë, pije dhe snacks në zyre, të premte argëtuese, organizime jashtë zyres, onboarding në Munich dhe një zyre inovative që përmban këndin e argëtimit, zërimin e avansuar, ventilimin e ajrit dhe gjelbrimin e brendshëm.
 • Kompenzime të larta, employee stock options program dhe sigurimi shëndetësor privat.
 • Për ne është shumë me rëndësi që stafi jonë të ndihet i plotësuar në punë si dhe ta arrijë potencialin maksimal. Prandaj i kushtojmë shumë rëndësi programit tonë per zhvillim profesional (Personal Development Plan).

Shpallja ka skaduar
adform-pixel