Technical Support Engineer

Celonis
E skaduar

Bëhuni pjesë e Celonis si Technical Support Engineer

 

Kualifikimi i preferueshëm:

 • Diplomë universitare në fushën e Shkencave Kompjuterike apo kualifikim ekuivalent
 • Së paku 2 vite përvojë pune në Technical Support apo përvojë të ngjashme në Kompani të Software-it
 • Së paku 2 vite përvojë pune të drejtpërdrejtë me klientët në Kompani të Software-it
 • Përvojë pune si Software Developer (do të ishte përparësi)
 • Përvojë pune me data analytics (do të ishte përparësi)
 • Përvojë pune me detyra të menaxhmentit në Kompani të Software-it (do të ishte përparësi)
 • Aftësi të shkëlqyeshme të komunikimit (në shkrim dhe të folur) në Gjuhën Angleze
 • Aftësi të shkëlqyeshme analitike dhe logjike
 • Përvojë të drejtëpërdrejtë në administrimin e sistemeve Windows ose Linux/Unix
 • Njohuri në SAML, SSO, LDAP, JKS
 • Përvojë të drejtëpërdrejtë në një gjuhë programuese: Java ose Python
 • Përvoja në sistemin e databazave (Oracle, MS SQL Server, MySql) shihet si përparësi
 • Certifikatë në ITIL Foundation (do të ishte përparësi)

 

Përgjegjësitë:

 • Ofron 1st Level Support për shfrytëzuesit duke përdorur Celonis On-Premis dhe produktet Intelligent Business Cloud përgjatë 24/7.
 • Pranon, përzgjedh, mirëmban dhe zgjidh kërkesat e shërbimeve dhe incidenteve sipas procesit të ITSM si dhe udhëzimeve dhe zgjidhjeve të komunikimit organizativ.
 • Përzgjedh incidentet për t’i dorëzuar ato në nivelin e dytë
 • Zbatimi i KPI bazuar ne Marrëveshje të Nivelit të Shërbimeve dhe Marrëveshje të Nivelit Organizativ
 • Bashkëpunimi me klientë bazuar në kanalet e caktuara dhe të preferuara të komunikimit
 • Pjesëmarrje dhe kontribut të vazhdueshëm në përmirësimin e proceseve dhe iniciativë në mbështetje organizative të Celonis

 

Si të aplikoni?

Ju lutemi hyni në faqen në vijim dhe plotësoni informatat e kërkuara dhe bashkangjitni CV-në tuaj: https://www.celonis.com/careers/jobs/locations/pristina-kosovo?id=4175922003

Për më shumë informata ju lutem na kontaktoni në +383 49 108 103.

 

Pse është Celonis vendi më atraktiv për punësim?

 • Produkti jonë kryesorë është Intelligent Business Cloud që paraqet veglën më të fuqishme në botë për analizimin, përpunimin dhe transformimin e të gjitha proceseve biznesore të mbështetura nga IT.
 • Ne jemi një kompani e udhëhequr nga teknologjia dhe si e tillë kemi zhvilluar databazën in-memory në C++ për analize të proceseve, framework në Java si dhe librari për komponente në Angular - të gjitha in-house.
 • Kultura e kompanisë tonë përfshinë një staf mendjehapur, pajisje high-end për punë, pije dhe snacks në zyre, të premte argëtuese, organizime jashtë zyres, onboarding në Munich dhe një zyre inovative që përmban këndin e argëtimit, zërimin e avansuar, ventilimin e ajrit dhe gjelbrimin e brendshëm.
 • Kompenzime të larta, employee stock options program dhe sigurimi shëndetësor privat.
 • Për ne është shumë me rëndësi që stafi jonë të ndihet i plotësuar në punë si dhe ta arrijë potencialin maksimal. Prandaj i kushtojmë shumë rëndësi programit tonë per zhvillim profesional (Personal Development Plan).

Shpallja ka skaduar
adform-pixel