Teknik

Glam Radio
E skaduar

Titulli i pozitës: “Teknik”

 

I raporton: Kryeteknikut

 

Përshkrim i shkurtër i pozitës:

 

Teknikët e radios përkujdesen për mbarëvajten e transmetimit 24h nga detyra e caktuar nga drejtori teknik-kryetekniku, mirëmbajnë dhe njohin paisjet e tyre teknike , kujdesen për pjesën sofwerike dhe hardeverike , kujdesen për playlistat ditore si dhe për mbarëvajten e emisoneve on air , njohin të gjithë skemën programore dhe janë flekisbil për emisonet e ndryshme.

Kriteret 

 • Të ketë përvojë paraprake në punë të ngjajshme
 • Të ketë njohuri të përgjithshme rreth punës se si funksionon radio
 • Të jetë fleksibil në oraret e punës
 • Të kenë aftësi të mira kompjuterike dhe softuerike që ndërlidhen me punën
 • Të ketë kreativitet dhe të njohe zhanret e muzikës botërore dhe ndërkombëtare
 • Te jenë në gjendje të punojë në presion dhe në ekipe të mëdha

Detyrave dhe Pergjegjesite

 • Të përkujdeset për përzgjedhjen e muzikës dhe të sigurojë mbarëvajtjen e rregullt të emisioneve
 • Të bëjë zgjedhjen e materialit të duhur dhe të përshtatë bisedat e emisionit me muzikën
 • Të sjellë ide të reja dhe kreative për produksione
 • Të ofrojë zgjidhje problemeve teknike dhe të mbajë përgjegjësi për pajisjet brenda dhe jashtë studios në rast të dëmtimeve eventuale që mund të ndodhin
 • Përgaditë, transmeton dhe regjistron mesazhet
 • Të ndihmojë ekipën e teknikëve dhe të trajnojë ata në rastet e nevojshme

 

Te gjithe te interesuarit te dergojne CV-te e tyre ne email adressen: hr@rehoxgroup.com

Shpallja ka skaduar
adform-pixel