Teknik i farmacise

Bipharm
E skaduar

K O N K U R S

Operatori farmaceutik me shumicë Bipharm, me seli në Prishtinë shpallë konkurs për:

Përshkrimi i punës: TEKNIK I FARMACISE ( 1 pozitë )      

Kriteret:  

Kandidatët duhet të plotësojnë këto kushte:  

  • Licencë valide e punës
  • Përvojë pune të paktën 1 vit
  • Aftësi të mira komunikimi dhe organizimi
  • Njohuri të tregut të produkteve farmaceutike

     

Nëse mendoni se keni aftësi përkatëse, ju lutem dërgoni CV tuaj me përshkrimin “ Konkurs” deri më datë 20.03.2023 në email adresën: bipharm_ks@yahoo.com  

Vetëm personat të cilët i plotësojnë kriteret e lartëcekura do të merren parasysh dhe do të njoftohen për intervistë.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel