Teknik i IT, Teknik i teknikës së bardhë, Monter, Praktikant

AZTECH
2 ditë të mbetura

Kompania AZTECH është lider në fushën e shitjes me pakicë dhe shumicë në lëminë e artikujve tëvelektronikës në tregun Kosovar.

AZTECH zhvillon aktivitetin e saj në qytete të ndryshme të Kosovës. Për arsye të rritjes së kompanisë jemi duke kërkuar kandidat të kualifikuar dhe profesional, për pozitat:

 

                                                                                          LOKACIONI – MAZGIT

 

▪ TEKNIK (serviser) i pajisjeve te IT-së

▪ TEKNIK (Serviser) i teknikës së bardhë dhe elektro-shtëpiakeve

▪ MONTER/TEKNIK i sistemeve të klimatizimit

▪ PRAKTIKANT (me pagë të rregullt dhe bonuse), me mundësi punësimi, në servisimin dhe montimin e teknikës së bardhë dhe elektro-shtëpiakeve

 

Kualifikimet për teknik (serviser i paisjeve te IT-së):

• Të ketë të përfunduar shkollimin në fushën teknike apo ndonjë trajnim relevant;

• Të ketë eksperiencë pune në fushën e servisimit te paisjeve te IT-së posaqërisht i pajisjeve mobile si telefon dhe tablet;

• Të jetë bashkëpunues dhe i gatshëm të punoj ne ekip;

 

Kualifikimet për teknik (serviser i teknikës së bardhë):

• Të ketë të përfunduar shkollimin në fushën teknike apo ndonjë trajnim relevant;

• Të ketë eksperiencë pune në fushën e teknikës së bardhë;

• Të jetë bashkëpunues dhe i gatshëm të punoj ne ekip;

• Të ketë patent shoferin (kategoria B);

 

Kualifikimet për monter/teknik i sistemeve të klimatizimit:

• Të ketë të përfunduar shkollimin e mesem;

• Te ketë eksperiencë pune në montimin dhe servisimin e sistemeve të klimatizimit;

• Të jetë bashkëpunues dhe i gatshëm të punoj në ekip;

• Të ketë patent shoferin (kategoria B);

 

Kualifikimet për praktikant:

• Të ketë të përfunduar shkollimin në fushën teknike apo të ngjajshme;

• Të jetë bashkëpunues dhe i gatshëm të punoj në ekip;

• Patent shoferin (kategoria B) është përparsi.

 

Ne ofrojmë:

• Pagë konkurruese;

• Sigurim shëndetsor;

• Transportin;

• Ambient dinamik të punës me fuqinë e kompanisë lider në tregun kosovar;

• Mundësi reale të zhvillimit profesional;

• Njohje të teknologjive sipas trendëve të zhvillimit.

 

Informata shtesë:

• Të gjithë të interesuarit mund ta dërgojnë CV-në e tyre në:

   puna@aztech-ks.com

• Ju lutem e shënoni në subjekt se për cilin lokacion aplikoni.

• Afati për aplikim deri me datë: 21.05.2024

• Vetëm kandidatët e përzgjedhur në listën e ngushtë do të kontaktohen.

Apliko për këtë pozitë