Teknik i ndërtimit

Berisha Group
E skaduar

Kompania "Berisha Group". shpall konkurs për poziten e mëposhtme: 

Teknik i ndërtimit -1 pozitë 

Lokacioni: Prishtinë 

Kushtet për Teknik të Ndërtimit: 

  • Të ketë përvojë pune në mbikqyrje të punimeve minimum 5 vite
  • Të jetë fleksibil dhe i aftë për punë nën presion
  • Te jetë i aftë të punojë në ekip dhe i vetëm


Detyrat dhe përgjegjësitë:

  • Mbikëqyrja e punimeve
  • Mbajtja e evidences për furnizimin me material dhe punimet e kryera 
     

Të gjithë të interesuarit për këtë pozitë, duhet të dergojnë CV-të e tyre në e-mail adresën: info@berishagroup.com

*Konkursi është i hapur nga 14.07.2021 deri më datën 28.07.2021.

Shpallja ka skaduar
adform-pixel