Teknik i ngrohjes ftohjes dhe ventilimit

itbm group
2 ditë të mbetura

Kompania ITBM shpall konkurs per poziten e punes: Teknik i ngrohjes, ftohjes dhe ventilimit

Lokacioni: Baza e UNMIK-ut, Zona Industriale, Prishtine

Përgjegjsitë:

• Instalimi, mirëmbajtja dhe riparimi i sistemeve dhe pajisjeve të ventilimit dhe klimatizimit;
• Identifikimi i rreziqeve të mirëmbajtjes në pajisje;
• Diagnostikimi i gabimeve elektrike dhe mekanike për sistemet HVAC;
• Pastrimi, rregullimi dhe riparimi i sistemeve të ventilimit dhe klimatizimit;
• Kryerja e riparimeve emergjente menjëherë dhe me efikasitet;
• Mbajtja e regjistrave të përditshëm dhe të dhënat e të gjitha funksioneve të mirëmbajtjes.

Kërkesat:

• Diploma e shkollës së mesme;
• Njohuri  të avancuara të klimatizimit, ftohjes dhe ngrohjes.
• Shkathtësi të shkruar, verbale dhe ndërpersonale.
• Të aftë në leximin e skemave dhe planeve të punës.

Gjuhët e kërkuara:

• Shqip-Shumë mire
• Anglisht-avantazh

Lloji i punësimit:
• Me orar të plotë

Kandidatet e interesuar duhet te dergojne email ne hr@itbmgroup.com

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel