Teknik I Radiologjise

Teknik i Radiologjise

Orari i punes: E hene e premte 10:00-18:00
                          E Shune 10:00-16:00

Vendi i punes: "Rentgen i Dhembeve" Fushe Kosove, Rruga Dardania, perballe Viva Fresh Store. 

 

Detyrat dhe pergjegjesite:

Pergatit pacientet per incizime radiologjike,

Bene pergatitjen e nevojshme te aparatures;

Bene incizimin;

Eshte pergjegjes per shfrytezimin sa me racional te filmave; Radiografite duhet t’i beje ne menyre profesionale;

Kujdeset per mjetet e punes mban dozimetrin e rrezat imit,mban mjetet mbrojtese per veten dhe pacientin; Zbaton detyrat e deleguara nga menaxheri  ne pajtueshmeri me politikat shendetesore ne fuqi;

Te marre pjese ne alctivitete per zhvillimin e vazhdueshem profesional, me qellim te freskimit dhe avancim it te njohurive dhe standardeve te punes profesionale. 

Kushtet dhe kriteret :

Minimum: Shkolla e Mesme e Mjekesise 
Drejtimi teknik i radiologjise (Preferohet)

 

Te interesuarit mund te na kontaktojne permes emailit: 

rentgenidhembeve@gmail.com 

apo nr. Telefonit:

+383 43 911 244

Shpallja ka skaduar
adform-pixel