Teknik instalues

TECO
E skaduar

Ne kuader te zgjerimit dhe standartizimit te sherbimeve Teco sh.p.k me seli ne Prishtine  shpallë konkurs per:

 4 pozita te lira Teknik instalues  

I përgjegjshëm dhe i saktë në punë 
I gatshëm për punë nën presion dhe me orar të zgjatur ndonjëherë.
 Shpenzimet e ushqimit dhe pijeve paguhen nga kompania 

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
• Instalimi dhe konfigurimi i pajisjeve te sigurise kamera vezhguese alarm vjedhje alarm zjarri access control, dhe sistemeve te ngjajshme , 
• Te kete njohuri ne rryme elektrike  Përvoja e ngjashme e punës do jetë përparësi. 
• Monitorimi dhe mirëmbajtja e sistemeve dhe rrjeteve kompjuterike 
• Mbështetje teknike në të gjithë kompaninë 
• Riparimi dhe zëvendësimi i paisjeve sipas nevojës  Testimi i teknologjisë së re. 
• Kontrat pune afatëgjate. 

Tel: 049 664 668 
email: info@teco-ks.com web 
www.teco-ks.com 
fb https://www.facebook.com/teco.pr/ 

Shpallja ka skaduar
adform-pixel