Teknik IT

PRIMEX
1 ditë të mbetura

Primex kërkon një IT për t'iu bashkuar ekipit tonë në Fushë Kosovë, Kosovë.

 

Rreth Primex

Kompania Primex operon në tregun evropian me bazë në Fushë Kosovë, jemi staf i ri në rritje dhe dinamik. Stafi jonë prej 30 personave bashkpunon me partnerët tanë evropianë në shumë gjuhë dhe shumë shtete!

 

Përgjegjësitë dhe detyrat:

• Sigurimi i mbështetjes dhe zgjidhjes së problemeve për nevojat e përdoruesve.

• Implementimi dhe konfigurimi i platformave cloud dhe shërbimeve online si dhe përvoje me CPANEL.

• Instalimi, testimi dhe konfigurimi i kompjuterëve, pajisjeve periferike dhe softuerëve të rinj.

• Mirëmbajtja e të gjitha pajisjeve hardware-ike, softuerëve dhe sistemeve të menaxhimit.

• Ndihmon në instalimin e programeve softuerike.

• Instalimi, mirëmbajtja dhe konfigurimi i printerëve lokalë dhe të rrjetit.

• Diagnostikoni dhe zgjidhni çështjet e rrjetit.

• Instalon dhe konfiguron telefonat VOIP. 

• Instalon dhe konfiguron emailet e përdoruesve (Office365, Microsoft Outlook, Gmail, etj).

• Diagnostikimi dhe zgjidhja e problemeve teknike të harduerit dhe softuerit.

• Kryerja e operacioneve rezervë ditore.

• Menaxhimi i dokumentacionit teknik.

 

Kualifikimet:

• Diplomë Bachelor në shkenca kompjuterike ose fusha të ngjashme.

• 1+ vite përvojë në rrjetet kompjuterike dhe mirëmbajtjen e sistemeve.

• Linux ose Cisco CCNA të favorshme.

• Aftësi për të bashkëvepruar me klientët në mënyrë të qartë, koncize, profesionale

• Njohja me shumicën e pikave të mëposhtmeve:

 • Microsoft Windows Server
 • Web Server (IIS) / Plesk
 • Windows DNS / Active Directory
 • Aftësi të shkëlqyera komunikimi me shkrim dhe verbal
 • Aftësi të mira ndërpersonale
 • Të jetë i aftë në programimin e bazës së të dhënave dhe instalimin e softuerit
 • Vëmendje në detaje
 • Aftësi të mira për zgjidhjen e problemeve

 

Për të interesuarit PRIMEX ofron:

 • Kontratë pune afatgjatë
 • Mundesi zhvillimi dhe avansimi ne pozite
 • Punë Internacionale 100% (Me kompani të huaja)

 

Mënyra e Aplikimit 

Aplikantët duhet të dërgojnë një CV në adresën primex.eu@gmail.com, në rreshtin e temës, ju lutemi të specifikoni pozicionin për të cilin po aplikoni: IT.

Ne do të kontaktojmë vetëm kandidatët e përzgjedhur.

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel