Teknik per ngrohje dhe klimatizim

VALFRIGO
E skaduar

Kushtet:

  1. CV-in
  2. Dëshmi mbi përvojën e punës, në profesionin e profilit përkatës
  3. Të njoh  punën me kompjuter, përkatësisht programet e profilit të caktuar.
  4. Njohja e gjuhëve të huaja e preferueshme

Shpallja ka skaduar
adform-pixel