Teknik (serviser) i teknikës së bardhë dhe elektro-shtepijakeve

AZTECH
1 ditë të mbetura

Kompania AZTECH është lider në fushëne shitjes me pakicë dhe shumicë në lëminë e artikujve të elektronikës në tregun Kosovar. AZTECH zhvillon aktivitetin e saj në qytete të ndryshme të Kosovës.

 AZTECH shpall konkurs - vende të lira pune për pozitën:

  • Teknik (serviser) i teknikës së bardhë dhe elektro-shtepijakeve (2 pozita)

 

Detyrat dhe përgjegjsitë:

·        Të bëjë riparimin apo montimin e produktevenë terren dhe në qender të servisit;

·        Të bëjë kontrollimin e pajisjes për të ardhurderi tek diagnostifikimi;

·        Të riparoj apo zëvendësoj pjesët jooperative;

·        Tu jap udhëzime konsumatorëve rrethpërdorimit të pajisjeve;

·        Dhe detyra tjera të përcaktuara ngapunëdhënësi.

Kualifikimet:

·        Preferohet të ketë të përfunduar shkolliminapo ndonjë trajnim relevant;

·        Për serviser të teknikës së bardhë preferohet të këtë eksperiencë pune në fushën e teknikës së bardhë;

·        Të këtë njohuri teknike të pajisjeve tëteknikës së bardhë si: lavatriqe, enëlarëse, shporet elektrik / furrë,frigorifer / friz, thithëse elektrike etj.;

·        Të jetë bashkëpunues dhe i gatshëm të punojnën presion;

·        Kërkohet leje e vozitjes (kategoria B);

·        Aftësi të shkëlqyera komunikuese me klientët.

Ne ofrojmë:

·        Orar fleksibil të punës,

·        Ambient dinamik të punës me fuqinë ekompanisë lider në tregun kosovar,

·        Mundësi reale të zhvillimit profesional,

·        Njohje të teknologjive sipas trendëve të rejatë zhvillimit, dhe

·        Pagë konkurruese.

Të interesuarit mund ta dërgojnëCV-në e tyre në: puna@aztech-ks.com 

Afati për aplikim deri me datë: 30.06.2022

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve

Njerëzore.

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel