Teknik (serviser) i teknikës së bardhë dhe elektro-shtepijakeve

AZTECH
E skaduar

Kompania AZTECH është lider në fushëne shitjes me pakicë dhe shumicë në lëminë e artikujve të elektronikës në tregun Kosovar. AZTECH zhvillon aktivitetin e saj në qytete të ndryshme të Kosovës.

 AZTECH shpall konkurs - vende të lira pune për pozitën:

 • Teknik (serviser) i teknikës së bardhë dhe elektro-shtepijakeve (2 pozita)

 

Detyrat dhe përgjegjsitë:

 • Të bëjë riparimin apo montimin e produktevenë terren dhe në qender të servisit;
 • Të bëjë kontrollimin e pajisjes për të ardhur deri tek diagnostifikimi;
 • Të riparoj apo zëvendësoj pjesët jooperative;
 • Tu jap udhëzime konsumatorëve rreth përdorimit të pajisjeve;
 • Dhe detyra tjera të përcaktuara nga punëdhënësi.


Kualifikimet:

 • Preferohet të ketë të përfunduar shkollimin apo ndonjë trajnim relevant;
 • Për serviser të teknikës së bardhë preferohet të këtë eksperiencë pune në fushën e teknikës së bardhë;
 • Të këtë njohuri teknike të pajisjeve tëteknikës së bardhë si: lavatriqe, enëlarëse, shporet elektrik / furrë,frigorifer / friz, thithëse elektrike etj.;
 • Të jetë bashkëpunues dhe i gatshëm të punojnën presion;
 • Kërkohet leje e vozitjes (kategoria B);
 • Aftësi të shkëlqyera komunikuese me klientët.


Ne ofrojmë:

 • Orar fleksibil të punës,
 • Ambient dinamik të punës me fuqinë ekompanisë lider në tregun kosovar,
 • Mundësi reale të zhvillimit profesional,
 • Njohje të teknologjive sipas trendëve të reja të zhvillimit, dhe
 • Pagë konkurruese.

 

Të interesuarit mund ta dërgojnëCV-në e tyre në: puna@aztech-ks.com 

Afati për aplikim deri me datë: 30.11.2022

Për informatën tuaj, vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen për intervistë nga Departamenti i Burimeve

Shpallja ka skaduar