Teknik Tereni

Telkos L.L.C.
E skaduar

Detyrat dhe Përgjegjësitë:
- Shtrirje e rrjetes kabllore;
- Kyçje e klienteve;


Edukimi dhe përvoja
- Kandidati duhët të ketë së paku të përfunduar shkollimin e mesëm;
- Të jetë i aftë të punoj në grup dhe në formën individuale;
- Të ketë njohuri në fushen e rrjetave, wireless dhe kabllovik;
- Të posedoj patent-shofer, kategorin “B”; 
 

Inkurajohen të gjithë kandidatët e interesuar të cilët i plotësojnë kushtet e cekura më lartë të aplikojnë duke dërguar CV përmes e-mail adresës elektronike në: apliko@telkos.net Në fushën e subjektit, ju lutem specifikoni pozitën për të cilën aplikoni. Kandidatët të cilët i plotësojnë kushtet e lartëcekura do të ftohen në fazat e mëtejme të rekrutimit.

Konkursi do të jetë i hapur deri më datën 10.08.2020

Shpallja ka skaduar
adform-pixel