Teknik/e i/e instalimeve dhe përkrahjeve në rrjetat kabllore

InterAdria
1 ditë të mbetura

InterAdria është kompanie zhvillimit softuerik dhe telekomit e cila ofron shërbime të ndryshme, që sot janë të njohura si disa nga nevojat më të rëndësishme për shoqërinë tonë. 

https://interadria-ks.com/

Ne kërkojmë punëtor të motivuar të bashkohen me ekipin tonë për pozitën:

 

Teknik/e  i/e instalimeve dhe përkrahjeve në rrjetat kabllore

 

Detyrat dhe përgjegjësitë: 

 • Instalimi i pajisjeve për internet dhe kabllovik;
 • Konfigurimi i pajisjeve dhe mirëmbajtja e rrjetit;
 • Testimi i pajisjeve sipas standarteve përkatëse dhe zgjedhja e problemeve në kohë duke përmbushur kërkesat dhe nivelin e shërbimit;
 • Identifikimi i dëmtimeve dhe mobilizimi i të gjitha burimeve për të zvogëluar kohën e zgjidhjes së incidentit;
 • Propozon zgjidhje përfundimtare të problemeve.
 • Detyra tjera të përcaktuara nga eprori;

 

Kualifikimi dhe përvoja:

 • Eksperiencë e punës ( e preferueshme);
 • Diplomë e shkollës së mesme profesionale në drejtimin “Teknik i Energjetikës“ ose “ Teknik i Komunikacionit“ (e preferueshme);
 • Certifikim në IT Essential ose CCNA ( e preferueshme);
 • Bashkëpunues me ekipin;
 • Aftësi komunikimi;
 • Patent shofer, kategoria “B”;

 

Të interesuarit mund ta dërgojne CV-në e tyre në e-mail adresën: jobs@interadria-ks.com ose te kontaktojnë në numrin 045/268-695

Data e fundit e aplikimit : 06.12.2022

Apliko për këtë pozitë
adform-pixel